Jarní seminář ENERGIS 2023

V únoru jsme odvysílali seminář věnovaný platformě ENERGIS. Mezi probíraná témata patřila:

  • Řízení výkonu (loadbalancing) pro fotovoltaiky a emobilitu.
  • Nefinanční reporting ESG.
  • Integrace se systémy 3. stran.
  • Kybernetická bezpečnost.
  • Novinky, zajímavosti  a vize dalšího vývoje systému.

Ze semináře jsme pořídili záznam. Shlédnout jednotlivé přednášky můžete na síti YouTube.