Jarní seminář ENERGIS 2022

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 se uskutečnil Jarní seminář ENERGIS 2022. Mezi jeho cíle patří přinášet témata z problematiky energetického managementu, jak po teoretické tak po praktické stránce právě s využitím systému ENERGIS.

Nosná témata ročníku 2022 jsou: hledání úspor dle normy ISO 50001, hospodaření s energiemi, nefinanční reporting ESG (Environment Social Governance). Dále ukázky uživatelského rozhraní (vizualizace), výstrah a činnosti v rámci technické a servisní podpory.

On-line seminář připravily společnosti COLSYS-AUTOMATIK a ADC Solution. Děkujeme našim partnerům společnostem INSTAR ITS Ostrava a Bureau Veritas Czech Republic!

Ze semináře jsme pořídili záznam. Shlédnout jednotlivé přednášky můžete na síti YouTube: přednášky 2022  a přednášky 2021.