Migrace komunikační sítě systému Teleperm XP z roku 1994

Vyměnit staré za nové, a ještě navíc za provozu. Tak by se dalo velmi stručně a jednoduše shrnout zadání klienta. Stáli jsme před úkolem vymyslet bezvýpadkovou migraci komunikačního systému od společnosti SIEMENS nazvaného Teleperm XP, který byl instalován bezmála před třicet lety.  Je to průmyslový řídicí systém, který umí řídit elektrárenské provozy i rafinérie. K tomu však potřebuje robustní komunikační infrastrukturu, která bude odpovídat novým požadavkům v rámci celého systému. Teleperm XP řídí od velínu, přes rafinérský provoz také sběr dat, kontroluje technologické procesy a také je řídí. Jakákoliv porucha by vedla k zastavení provozu a k velkým finančním ztrátám. 

Při migraci systému jsme museli počítat s tím, že spousta prvků systému je tzv. nehnutelná. To znamená, že jsme se museli přizpůsobit, protože naopak to není technicky možné. Rozdíl téměř třiceti let nelze smazat mávnutí kouzelného proutku. Žádný starý komponent nelze proměnit v nový, odpovídající současným požadavkům. Je to stejné jako se starým autem, od kterého bychom chtěli stejné výsledky jako od auta, které právě opustilo autosalón. 

Migrace spočívala v upgrade sítě z komponent HIRSCHMANN ASGE vyráběných v letech 1991-1996 na komponenty poslední generace HIRSCHMANN Greyhound GRS (switch L2, operační systém HiOS 8+). Museli jsme ji vyprojektovat a realizovat s využitím stávajících částí, jako je napájení, optické kabely, metalická kabeláž a také rozvaděče. Rafinérie totiž nemůže přesunout kabeláž, která vede z rozvaděčů, protože je trvale zabetonovaná v zemi. Použili jsme redukce, abychom propojili staré typy konektorů s těmi novými. 

Výsledkem migrace je opět plně redundantní systém, který je výrazně optimalizovaný a také robustnější. Vyhovuje všem požadavkům nových databází a systémů v rámci migrace dalších součástí systému Teleperm XP, jako je vizualizace, databáze, historizační servery. Migrace proběhla za plného provozu, rafinérie nestála ani minutu. 

Příprava včetně dodání materiálů, konfigurace a také veškerých testů trvala od okamžiku objednávky měsíc a půl. Součástí celého projektu bylo dodání kompletního návodu a dokumentace pro firmu, která  v místě provedla podle našeho zadání migraci jako takovou.