Představení systému WACO

WACO je systém bezdrátových komunikačních prvků, pracujících ve volném frekvenčním pásmu 868 MHz. Systém slouží pro přenos telemetrických dat z měřicích přístrojů, povelů k akčním členům od řídicích systémů, nebo obecně pro jakékoli prodloužení přenosové cesty tam, kde je instalace metalického vedení obtížná nebo nevýhodná.

Způsoby přenosu dat systémem WACO jsou dva:
1. transparentní přenos dat po prodloužené sběrnici,
2. sběr analogových a pulsních signálů a jejich agregace do formy sběrnicového protokolu.

První způsob znamená, že data se systémem WACO přenášejí beze změny a nezávisle na použitém komunikačním protokolu (Modbus, M-Bus, DB-Net,...), ale také nezávisle na fyzické vrstvě (zde WACO funguje jako sběrnicový konvertor mezi rozhraními RS-232, RS485, M-Bus).
Druhým způsobem je sběr analogových hodnot a pulsů a jejich převedení do formátu sběrnicového protokolu.

 

 

Parametry systému
-         Volné frekvenční pásmo 868 MHz.
-         Transparentní přenos dat.
-         Bezdrátové prodloužení sběrnice RS-232 (RS-485).
-         Napájení 24 VDC.
-         22,5x101x119 mm
-         Uchycení na DIN lištu.
-         Anténní konektor SMA.
-         Antény: externí dipólová 2,5 dB 150 m, externí dipólová 9 dB 250 m, směrová anténa 12 dB 500 m, směrová na obou stranách spojení až 1000 m. Vše platí pro přímou viditelnost.